Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 102  pokazuj  pozycji

Świadczenie usługi kafeteryjnej dla Pracowników Ministerstwa Zdrowia poprzez dostęp do cyfrowej platformy świadczeń pozapłacowych ADR.250.53.2023 Usługi społeczne krajowe Części: 1 2023-03-20 17:06
Zorganizowanie i przeprowadzenie pilotażowych szkoleń w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza dla uczestników Projektu: ”Pilotażowy program szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników medycznych, pielęgniarek i fizjoterapeutów – chirurgiczna asysta lekarza” ADR.250.71.2023 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2023-03-02 11:31
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla personelu szkół, rodziców i opiekunów oraz członków rodzin dotyczących zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży ADR.250.323.2022 Postępowanie unijne Części: 1 2023-02-16 18:53
Wykonanie usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych systemu sygnalizacji pożaru (SSP) zainstalowanego w budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w Warszawie ADR.250.37.2023 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-02-16 07:14
Dostawa mobilnych podpisów kwalifikowanych ADR.250.21.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-02-10 11:59
Archiwizacja dokumentacji znajdującej się w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia. ADR.250.398.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-02-06 10:56
Zorganizowanie i przeprowadzenie pilotażowego szkolenia w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza dla uczestników Projektu „Pilotażowy program szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników medycznych, pielęgniarek i fizjoterapeutów – chirurgiczna asysta lekarza” ADR.250.472.2022- cz. I Postępowanie krajowe Części: 1 2023-01-19 16:23
Zaprojektowanie, wykonanie i obsługa strony internetowej poświęconej ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz udostępnienia platformy e-learningowej na potrzeby realizacji szkoleń i warsztatów w formie on-line i e-learningowej. ADR.250.302.2022 Postępowanie unijne Części: 1 2023-01-17 12:46
Usługa dostępu do systemu kafeteryjnego dla pracowników Ministerstwa Zdrowia ADR.250.383.2022 Usługi społeczne krajowe Części: 1 2022-12-02 13:57
Sukcesywna i cykliczna dostawa artykułów spożywczych dla Ministerstwa Zdrowia AD.250.399.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-11-21 15:12
Kompleksowa realizacja animacji i spotów radiowych w celu promowania działań i projektów prowadzonych przez Ministra Zdrowia, łącznie z przekazaniem pełnych praw do animacji i spotów radiowych ADR.250.289.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-10-21 14:31
Przygotowanie i realizacja ogólnokrajowej kampanii mającej na celu zwalczanie używania wyrobów tytoniowych skierowanej do młodzieży ADR.250.262.2022 Postępowanie unijne Części: 1 2022-10-12 16:05
Świadczenie usług monitoringu mediów ADR.250.281.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-10-12 15:13
Świadczenie usługi hotelarskiej, gastronomicznej i transportowej dla maksymalnie 40 pracowników Ministerstwa Zdrowia i jednostek podległych zaangażowanych w działania związane z koordynacją i obsługą Komitetu Sterującego oraz współpracujących z Komitetem Sterującym ADR.250.305.2022 Usługi społeczne krajowe Części: 1 2022-09-28 11:55
Kampania dotycząca możliwości korzystania ze wsparcia placówek nowego modelu oraz promocji higieny życia psychicznego dzieci i młodzieży ADR.250.199.2022 Postępowanie unijne Części: 1 2022-09-23 15:10
Zorganizowanie i przeprowadzenie pilotażowych szkoleń w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza dla uczestników Projektu „Pilotażowy program szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników medycznych, pielęgniarek i fizjoterapeutów – chirurgiczna asysta lekarza” ADR.250.295.2022 Usługi społeczne krajowe Części: 1, 2, 3, 5 2022-09-21 16:30
Usługi prawne na rzecz Departamentu Zdrowia ADR.250.226.2022 Usługi społeczne krajowe Części: 1 2022-09-21 14:17
Świadczenie usługi hotelarskiej, gastronomicznej, transportowej i szkoleniowej z zakresu komunikacji w zespole projektowym dla 90 pracowników Ministerstwa Zdrowia ADR.250.283.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-09-21 14:08
Przeprowadzenie usługi audytu w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie ADR.250.253.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-09-06 12:23
Usługa weryfikacji wniosków o płatność ADR.250.212.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-08-30 20:25
Realizację szkoleń i warsztatów z zakresu żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach i żłobkach, realizację warsztatów dietetycznych i psychologicznych dla opiekunów, zakup i dystrybucja drobnego sprzętu dla przedszkoli i żłobków. ADR.250.177.2022 Postępowanie unijne Części: 1 2022-08-30 11:12
Zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii promującej efekty wsparcia Funduszy Europejskich w sektorze zdrowia ADR.250.250.2022 Postępowanie unijne Części: 1 2022-08-25 18:20
Realizacja prac konserwacyjno-malarskich oraz posadzkarskich w salach konferencyjnych oraz pomieszczeniach biurowych Ministerstwa Zdrowia ADR.250.254.2022 Postępowanie krajowe Części: 2 2022-08-09 15:50
Konsultacje dotyczące zastosowania praktycznego standardów klinicznych oraz wizyty studyjne dla pracowników udzielających świadczeń ambulatoryjnych psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży ADR.250.134.2022 Postępowanie unijne Części: 1 2022-08-05 16:58
Realizacja prac konserwacyjno-malarskich oraz posadzkarskich w salach konferencyjnych oraz pomieszczeniach biurowych Ministerstwa Zdrowia ADR.250.254.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-07-29 16:06

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa