Lista postępowań PZP

Pozycje 1-10 z 10  pokazuj  pozycji

ADR.250.91.2023 Przeprowadzenie kontroli projektów konkursowych realizowanych w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Ministerstwo Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-03-13 2023-03-21 10:00 --
ADR.250.53.2023 Świadczenie usługi kafeteryjnej dla Pracowników Ministerstwa Zdrowia poprzez dostęp do cyfrowej platformy świadczeń pozapłacowych Ministerstwo Zdrowia Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-02-01 2023-02-17 10:00 --
ADR.250.323.2022 Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla personelu szkół, rodziców i opiekunów oraz członków rodzin dotyczących zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży Ministerstwo Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-10-21 2022-11-23 10:00 --
ADR.250.295.2022 Zorganizowanie i przeprowadzenie pilotażowych szkoleń w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza dla uczestników Projektu „Pilotażowy program szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników medycznych, pielęgniarek i fizjoterapeutów – chirurgiczna asysta lekarza” Ministerstwo Zdrowia Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-12 2022-08-29 10:00 --
ADR.250.281.2022 Świadczenie usług monitoringu mediów Ministerstwo Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-05 2022-08-22 10:00 --
ADR.250.177.2022 Realizację szkoleń i warsztatów z zakresu żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach i żłobkach, realizację warsztatów dietetycznych i psychologicznych dla opiekunów, zakup i dystrybucja drobnego sprzętu dla przedszkoli i żłobków. Ministerstwo Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-05-27 2022-06-29 10:00 --
ADR.250.48.2022 MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU MINISTERSTWA ZDROWIA UL. DŁUGA 38/40 Ministerstwo Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-03-18 2022-04-06 10:00 --
ADR.250.67.2022 Ocena merytoryczna wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach naboru wniosków w trybie konkursowym w ramach Programu Zdrowie finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa Ministerstwo Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-02-24 2022-03-04 10:00 --
ADR.250.266.2021 Wybór ekspertów na przeprowadzenie kontroli pod kątem prawidłowości udzielania zamówień publicznych w świetle przepisów prawa krajowego i Unii Europejskiej oraz umów/decyzji/porozumień w sprawie realizacji projektów Ministerstwo Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-02 2021-11-16 10:00 --
ADR.250.386.2020_ Opracowanie programów szkoleniowych oraz przeprowadzenie szkoleń zgodnie z wypracowanymi programami dla kontrolerów Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz audytorów wewnętrznych, kadry zarządzającej i pracowników podmiotów leczniczych o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Ministerstwo Zdrowia Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-15 2021-06-25 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa