Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 88  pokazuj  pozycji

ADR.250.71.2023 Zorganizowanie i przeprowadzenie pilotażowych szkoleń w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza dla uczestników Projektu: ”Pilotażowy program szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników medycznych, pielęgniarek i fizjoterapeutów – chirurgiczna asysta lekarza” Ministerstwo Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-02-09 2023-02-17 10:00 2023-03-13
ADR.250.21.2023 Dostawa mobilnych podpisów kwalifikowanych Ministerstwo Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-01-25 2023-02-07 10:00 2023-03-08
ADR.250.398.2022 Archiwizacja dokumentacji znajdującej się w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-21 2023-01-04 10:00 2023-02-16
ADR.250.383.2022 Usługa dostępu do systemu kafeteryjnego dla pracowników Ministerstwa Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-21 2022-11-08 10:00 2022-12-12
AD.250.399.2022 Sukcesywna i cykliczna dostawa artykułów spożywczych dla Ministerstwa Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-20 2022-11-03 10:00 2022-12-14
ADR.250.302.2022 Zaprojektowanie, wykonanie i obsługa strony internetowej poświęconej ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz udostępnienia platformy e-learningowej na potrzeby realizacji szkoleń i warsztatów w formie on-line i e-learningowej. Ministerstwo Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-08-30 2022-10-13 10:00 2023-03-22
ADR.250.283.2022 Świadczenie usługi hotelarskiej, gastronomicznej, transportowej i szkoleniowej z zakresu komunikacji w zespole projektowym dla 90 pracowników Ministerstwa Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-26 2022-09-08 10:00 2022-11-20
ADR.250.305.2022 Świadczenie usługi hotelarskiej, gastronomicznej i transportowej dla maksymalnie 40 pracowników Ministerstwa Zdrowia i jednostek podległych zaangażowanych w działania związane z koordynacją i obsługą Komitetu Sterującego oraz współpracujących z Komitetem Sterującym Ministerstwo Zdrowia Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-24 2022-09-06 10:00 2022-11-07
ADR.250.289.2022 Kompleksowa realizacja animacji i spotów radiowych w celu promowania działań i projektów prowadzonych przez Ministra Zdrowia, łącznie z przekazaniem pełnych praw do animacji i spotów radiowych Ministerstwo Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-16 2022-08-25 10:00 2022-12-14
ADR.250.199.2022 Kampania dotycząca możliwości korzystania ze wsparcia placówek nowego modelu oraz promocji higieny życia psychicznego dzieci i młodzieży Ministerstwo Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-07-29 2022-08-16 10:00 2022-10-23
ADR.250.262.2022 Przygotowanie i realizacja ogólnokrajowej kampanii mającej na celu zwalczanie używania wyrobów tytoniowych skierowanej do młodzieży Ministerstwo Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-07-27 2022-08-29 10:00 2022-11-20
ADR.250.253.2022 Przeprowadzenie usługi audytu w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie Ministerstwo Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-26 2022-08-03 10:00 2022-10-28
ADR.250.226.2022 Usługi prawne na rzecz Departamentu Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-21 2022-07-29 10:00 2022-11-03
ADR.250.250.2022 Zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii promującej efekty wsparcia Funduszy Europejskich w sektorze zdrowia Ministerstwo Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-07-13 2022-08-08 10:00 2023-03-20
ADR.250.254.2022 Realizacja prac konserwacyjno-malarskich oraz posadzkarskich w salach konferencyjnych oraz pomieszczeniach biurowych Ministerstwa Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-05 2022-07-13 10:00 2022-11-20
ADR.250.212.2022 Usługa weryfikacji wniosków o płatność Ministerstwo Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-17 2022-07-01 10:00 2023-01-24
ADR.250.149.2022 Kompleksowa realizacja animacji i spotów radiowych w celu promowania działań i projektów prowadzonych przez Ministra Zdrowia, łącznie z przekazaniem pełnych praw do animacji i spotów radiowych Ministerstwo Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-03 2022-06-15 10:00 2022-07-19
ADR.250.209.2022 Usługi utrzymania w środowisku produkcyjnym i testowym, wsparcia technicznego oraz rozwoju Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspierającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-01 2022-06-20 10:00 2022-07-20
ADR.250.134.2022 Konsultacje dotyczące zastosowania praktycznego standardów klinicznych oraz wizyty studyjne dla pracowników udzielających świadczeń ambulatoryjnych psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży Ministerstwo Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-05-27 2022-06-28 10:00 2022-11-20
ADR.250.178.2022 Świadczenie usług monitoringu mediów Ministerstwo Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-20 2022-05-30 10:00 2022-08-02
ADR.250.166.2022 Świadczenie usług hotelarskiej, gastronomicznej, transportowej i szkoleniowej podczas trzydniowego szkolenia dla uczestników zamkniętych studiów podyplomowych MBA w zakresie ochrony zdrowia. Ministerstwo Zdrowia Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-02 2022-05-11 10:00 2022-06-14
ADR.250.151.2022 Usługi cateringowe na rzecz Ministerstwa Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-21 2022-05-05 10:00 2022-06-23
ADR.250.68.2022 WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W BUDYNKU MINISTERSTWA ZDROWIA UL. DŁUGA 38/40 W WARSZAWIE. Ministerstwo Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-12 2022-05-05 10:00 2022-11-08
ADR.250.148.2022 Bieżąca obsługa graficzna w zakresie opracowywania materiałów graficznych dla Ministra Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-11 2022-04-20 10:00 2022-07-20
ADR.250.121.2022 Usługi odbioru, wywozu i zagospodarowania segregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych Ministerstwa Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-05 2022-04-14 10:00 2022-07-20

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa