Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-21 z 21  pokazuj  pozycji

ADR.250.96.2023 Wykonanie wybicia i dostarczenie do siedziby Ministerstwa Zdrowia 9 000 sztuk odznak honorowych „ Za zasługi dla ochrony zdrowia” Ministerstwo Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-03-01 2023-03-10 16:00 --
ADR.250.351.2022 Usługi wsparcie technicznego Ministerstwo Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-09-22 2022-09-26 12:00 --
ADR.250.309.2022 Usługa transportowa składników majątkowych należących do MZ Ministerstwo Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-08-18 2022-08-25 00:00 --
ADR.250.296.2022 Świadczenie usług serwisu urządzeń wraz z oprogramowaniem (serwis serwerów) w zakresie i na zasadach określonych w umowie, w tym szczegółowo w OPZ, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. Ministerstwo Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-08-12 2022-08-18 10:00 --
ADR.250.275.2022 Dostawa oprogramowania typu sandbox Ministerstwo Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-08-02 2022-08-08 00:00 --
ADR.250.170.2022 Zorganizowanie dwóch dwudniowych szkoleń wyjazdowych przeznaczonych dla pracowników MZ, pełniących funkcję członka komisji przetargowej w procesie udzielania zamówienia publicznego. Ministerstwo Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-04-19 2022-04-26 11:00 --
ADR.250.65.2022/II Modernizacja nagłośnienia – dostawa, montaż, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi wyposażenia elektroakustycznego, będącego na wyposażeniu Sali Konferencyjnej w budynku MZ przy ul. Miodowej 15 Ministerstwo Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-03-30 2022-04-05 11:00 --
ADR.250.73.2022 Przeprowadzenie badania ankietowego online pt. „Badanie Opinii Pracowników Ministerstwa Zdrowia" Ministerstwo Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-03-02 2022-03-10 11:00 --
ADR.250.46.2022 Dostawa oprogramowania Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (Physical or Virtual Nodes) RH00004 lub oprogramowania równoważnego (17 sztuk) wraz z udzieleniem licencji na okres 1 roku. Ministerstwo Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-02-10 2022-02-16 11:00 --
ADR.250.8.2022 sukcesywna i cykliczna dostawa artykułów spożywczych oraz wody mineralnej na potrzeby Zamawiającego zgodnie ze specyfikacją Ministerstwo Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-01-27 2022-02-02 11:00 --
ADR.250.243.2021/22 Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy Ministerstwo Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-01-21 2022-01-31 11:00 --
ADR.250.338.2021 sporządzenie kompleksowego raportu dotyczącego możliwości oraz sposobu wdrożenia podpisu biometrycznego do przepisów prawnych regulujących system ochrony zdrowia Ministerstwo Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-10-29 2021-11-03 11:00 --
ADR.250.349.2021 zakup 1700 licencji na oprogramowanie ESET PROTECT Complete ON-PREM lub równoważnych. Ministerstwo Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-10-28 2021-11-03 11:00 --
ADR.250.275.2021 (II) świadczenie usług wsparcia i aktualizacji dla oprogramowania ADManager Ministerstwo Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-10-12 2021-10-22 11:00 --
ADR.250.312.2021 1.1. Zakup 2 licencji FortiNet FC2-10-EMS04-428-01-12 lub licencji równoważnych Ministerstwo Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-10-06 2021-10-12 11:00 --
ADR.250.258.2021 (II) wyjazdowe spotkanie warsztatowe w dniach 6-8 października 2021 r. Ministerstwo Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-09-16 2021-09-24 09:00 --
ADR.250.162.2021 (II) usługa wsparcia i aktualizacji nVision Ministerstwo Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-09-16 2021-09-21 11:00 --
ADR.250.162.2021 usługa wsparcia i aktualizacji oprogramowania nVision Ministerstwo Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-08-27 2021-09-02 11:00 --
ADR.250.247.2021/II serwis UPS-ów MZ Ministerstwo Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-08-24 2021-08-31 11:00 --
_ADR.250.127.2021 Dostawa do Ministerstwa Zdrowia 19 sztuk laptopów Ministerstwo Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-05-14 2021-05-20 10:00 --
ADR.250.128.2021 Usługi telekomunikacyjne - VOIP Ministerstwo Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-04-23 2021-04-28 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa